KOMPLEKSOWA OBSŁUGA P-POŻ

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z obsługi gaśnic i urządzeń ppoż. oraz ćwiczenia w namiocie ewakuacyjnym symulującym warunki zadymienia w trakcie pożaru.

Długość trwania oraz program szkolenia zawsze są dostosowane do Państwa potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Minimalny czas trwania wykładu teoretycznego – 1godz. oraz ćwiczeń praktycznych 0,5 godz.

Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z zasadą działania gaśnic, hydrantów i urządzeń gaśniczych oraz ze sposobami zwalczania pożarów przy użyciu tego sprzętu. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wymagań bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej ewakuacji. Każdy uczestnik szkolenia nabiera umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym poprzez ćwiczenia praktyczne, na których ma możliwość uruchomienia sprzętu i gaszenia ognia na specjalnie przygotowanym podłożu.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość poznania warunków zadymienia, jakie mogą wystąpić podczas pożaru – poprzez ćwiczenia w zadymionym tunelu ewakuacyjnym.

Tematyka szkoleń przeciwpożarowych:

Gwarancja

Wysoka jakość obsługi, profesjonalna i szybka pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom i inwestorom, umożliwia efektywne podnoszenie ich standardów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Eksperci

Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców i specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

Koszty

Korzystne ceny – porównaj nasze ceny z konkurencją! Oferta dopasowywana do wymagań każdego klienta.

+48 530 738 156

Siedziba w Dobczycach
ul. Plac Zgody 5
32-410 Dobczyce

Oddział w Krakowie
ul. Zakopiańska 9, pok. 505
(V piętro)
30-418 Kraków

biuro@adrium-bhp.pl