USŁUGI KONSERWACJI I LEGALIZACJI GAŚNIC

Regularna kontrola gaśnic i urządzeń ppoż. zapewnia że zainstalowane urządzenia są sprawne i gotowe do użycia. Przepisy mówią o przeglądach co najmniej raz na 12 miesięcy, jednak należy pamiętać iż w przeglądzie technicznym nie najważniejsze jest aby otrzymać protokół i „naklejki” na urządzenia – za ochronę przeciwpożarową budynku odpowiada jego właściciel, zarządca lub użytkownik, zatem wybierając firmę odpowiadasz także za wykonane przez nią prace. 

Nasza firma dysponuje warsztatem serwisowym przygotowanym do czynności serwisowych w tym wymian i napełniania środków gaśniczych, zapewniając stały zapas oryginalnych części zamiennych oraz środków gaśniczych.

Gwarantujemy realizację usług zgodną z wymogami przepisów prawa oraz producentów gaśnic i sprzętu ppoż. Współpracując z nami otrzymujesz także gwarancję ubezpieczeniową – nasza firma posiada polisę odpowiedzialności cywilnej.

Gwarancja

Wysoka jakość obsługi, profesjonalna i szybka pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom i inwestorom, umożliwia efektywne podnoszenie ich standardów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Eksperci

Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców i specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

Koszty

Korzystne ceny – porównaj nasze ceny z konkurencją! Oferta dopasowywana do wymagań każdego klienta.

+48 530 738 156

Siedziba w Dobczycach
ul. Plac Zgody 5
32-410 Dobczyce

Oddział w Krakowie
ul. Zakopiańska 9, pok. 505
(V piętro)
30-418 Kraków

biuro@adrium-bhp.pl