• Masz pytania +48 530 738 156
  • Email: biuro@adrium-bhp.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA P-POŻ

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z obsługi gaśnic i urządzeń ppoż. oraz ćwiczenia w namiocie ewakuacyjnym symulującym warunki zadymienia w trakcie pożaru.

Długość trwania oraz program szkolenia zawsze są dostosowane do Państwa potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Minimalny czas trwania wykładu teoretycznego – 1godz. oraz ćwiczeń praktycznych 0,5 godz.

Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z zasadą działania gaśnic, hydrantów i urządzeń gaśniczych oraz ze sposobami zwalczania pożarów przy użyciu tego sprzętu. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wymagań bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej ewakuacji. Każdy uczestnik szkolenia nabiera umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym poprzez ćwiczenia praktyczne, na których ma możliwość uruchomienia sprzętu i gaszenia ognia na specjalnie przygotowanym podłożu.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość poznania warunków zadymienia, jakie mogą wystąpić podczas pożaru – poprzez ćwiczenia w zadymionym tunelu ewakuacyjnym.

 

 

Tematyka szkoleń przeciwpożarowych:

  • podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż.,
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji,
  • ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia gaśnic i urządzeń ppoż.,
  • zagrożenia pożarowe w budynku, przyczyny powstawania pożarów,
  • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
  • gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe,
  • ćwiczenia praktyczne w zadymieniu – tunel ewakuacyjny.